Bài 1b: Nước đi của TỐT
*
Ở nước đầu tiên, tốt có thể tiến 1 ô hoặc 2 ô. (khi tốt đang nằm ở dòng thứ 2)
*
Sau nước đầu tiên, tốt chỉ có thể tiến 1 ô .
*
Ở hình bên, cả 2 tốt đều bị cản.
 Không con tốt nào có thể di chuyển.
*
Không giống như các quân khác, tốt không ăn quân trên đường đi.
Tốt ăn chéo về phía trước.
Trong trường hợp này tốt có thể đi tới 1 trong 3 ô:
Tốt trắng tiến về phía trước hoặc ăn chéo tốt đen.
*
Luật phong cấp:
Nếu 1 tốt đi tới cuối bàn cờ, ta có thể đổi con tốt này bằng 1 con Hậu, Xe, Tượng, hoặc Mã.
*
Luật bắt tốt qua đường:
Nếu tốt của bạn đang ở hàng thứ 5 mà tốt đối phương đi 2 nước thì bạn có thể ăn tốt này.

HẾT BÀI 1B

1. Khoanh tròn tất cả quân tốt có thể đi được


tốt đi


tốt đi


2. Khoanh tròn tất cả quân tốt có thể đi được 2  ô

tốt đi

tốt đi.

3. Khoanh tròn những quân tốt có thể ăn quân tốt khác.

tốt đi

tốt đi

4. Khoanh tròn những quân tốt có thể ăn những quân tốt khác.

tốt đi

tốt điPrevious
Next Post »