Bài 2: Nước đi của Vua

*
Mỗi lượt đi VUA chỉ đi được 1 ô kế cận.
Lên, xuống, trái, phải.
*
Vua ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn.
Ở hình bên, Vua trắng có thể ăn tốt đen.
*
Luật đặc biệt:
Vua không được NẰM hay DI CHUYỂN tới ô mà quân đối phương có thể ăn.
Ở hình bên, vua trắng không thể di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì xe đen có thể ăn vua trắng).
*
Ở hình bên, vua trắng không thể di chuyển tới các ô đánh dấu ( vì tượng đen có thể ăn vua trắng).
*
Vua trắng không được di chuyển tới gần Vua đen.
Hãy ghi nhớ: 2 Vua không bao giờ đứng gần nhau.
*
Trong trường hợp này, vua trắng chỉ có 1 nước đi duy nhất.
Những nước đi khác đều bị quân đen ăn.
*
HẾT BÀI 2
1. Đánh dấu X vào tất cả những ô Vua có thể đi

vua

Xem Đáp Án

2. Đánh dấu X vào tất cả những ô Vua có thể đi

vua
Xem Đáp Án

3. Đánh dấu X vào tất cả những ô an toàn mà Vua có thể đi. Hãy nhớ rằng Vua không bị đe doạ khi đến ô đó

vua
Xem Đáp Án

4. Đánh dấu X vào tất cả những ô an toàn mà Vua có thể đi. Hãy nhớ rằng Vua không bị đe doạ khi đến ô đó
vua

Xem Đáp Án

5. Đánh dấu X vào tất cả những ô an toàn mà Vua có thể đi. Hãy nhớ rằng Vua không bị đe doạ khi đến ô đó
vua

Xem Đáp Án

6. Đánh dấu X vào tất cả những ô an toàn mà Vua có thể đi. Hãy nhớ rằng Vua không bị đe doạ khi đến ô đó

vua

Xem Đáp Án
Previous
Next Post »