Bài 3: Nước đi của Xe


XE đi dọc và đi ngang.

XE bị CẢN bởi quân mình.


Ở đây, Xe không được đi qua ô mà tốt đang nằm.
XE ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô mà quân kia chiếm.


Trong trường hợp này xe trắng ăn được tốt đen.


Bạn thực hiện nước ăn quân bằng cách lấy quân đối phương ra khỏi bàn cờ và đặt quân mình vào vị trí đó.
rookm.gif (322×322)
Hãy xem xe trắng ăn các tốt đen.

HẾT BÀI 3
1.   Đánh dấu X vào những ô mà Xe có thể  điXem ĐÁP ÁN

2. Đánh dấu X vào những ô mà Xe có thể  đi
xe
Xem ĐÁP ÁN


3. Đánh dấu X vào những ô mà Xe có thể  đi

4. Đánh dấu X vào những ô Xe có thể  đi mà không bị quân khác đe doạ

xe

Xem ĐÁP ÁN

5. Đánh dấu X vào những ô Xe có thể  đi mà không bị quân khác đe doạ

xe

Xem ĐÁP ÁN

6. Đánh dấu X vào những ô Xe có thể  đi mà không bị quân khác đe doạ

xe
 Xem ĐÁP ÁN

Previous
Next Post »