Bài 5: Nước đi của Hậu


Hậu có thể đi như xe : lên, xuống, trái, phải.
và đi theo đường chéo như tượng.
Hậu là quân cờ mạnh nhất. Khi nằm giữa bàn cờ nó có thể di chuyển tới  một trong 27 ô .
Hậu bị CẢN bởi quân mình.

Ở đây, hậu không được đi tới và đi qua c
ác ô quân trắng nằm.
hậu
Hậu ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn.
Ở hình bên, hậu trắng có thể ăn các tốt đen.
hậu
Ở hình bên Hậu trắng ăn tất cả tốt đen.

1. Đánh dấu X vào những ô mà hậu có thể đi

hậu
Xem ĐÁP ÁN


2. Đánh dấu X vào những ô mà hậu có thể đi


Xem ĐÁP ÁN
3. Đánh dấu X vào những ô mà hậu trắng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

hậu
Xem ĐÁP ÁN

4. Đánh dấu X vào những ô mà hậu trắng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

hậu
Xem ĐÁP ÁN

5. Đánh dấu X vào những ô mà hậu trắng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

hậu
 
Xem ĐÁP ÁN

6. Đánh dấu X vào những ô mà hậu trắng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

hậu
Xem ĐÁP ÁN
Previous
Next Post »