Bài 4: Nước đi của TượngTượng đi chéo bao nhiêu ô tùy ý.
Tượng luôn đi theo ô cùng màu.

TƯỢNG bị CẢN bởi quân mình.

Ở đây, tượng không được đi qua ô mà tốt trắng đang nằm.

Tượng ăn quân đối phương bằng cách di chuyển tới ô quân bị ăn.
Ở hình bên, tượng trắng có thể ăn tốt đen v
à xe đen.


HẾT


1. Đánh dấu chéo vào những ô tượng có thể đi

tượng


2. Đánh dấu chéo vào những ô tượng có thể đi

tượng

3. Đánh dấu chéo vào những ô tượng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

tượng
Xem ĐÁP ÁN

4. Đánh dấu chéo vào những ô tượng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

tượng

Xem ĐÁP ÁN

5. Đánh dấu chéo vào những ô tượng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

tượng

Xem ĐÁP ÁN

6. Đánh dấu chéo vào những ô tượng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

tượng

Xem ĐÁP ÁN
Previous
Next Post »