Bài 6: Nước đi của Mã

*
Mã đi theo hình chữ L.
Tiến hoặc lùi 2 ô sau đó trái hoặc phải 1 ô.
Qua trái hoặc phải 2 ô sau đó tiến hoặc lùi 1 ô.
Mã có thể di chuyển tới 1 trong các ô có vòng tròn đỏ.

Nếu mã đang nằm trên ô trắng, nó phải di chuyển tới ô đen ở nước tiếp theo.
Và ngược lại.
*
Mã có thể ăn bất kì tốt nào trong 8 con tốt.
*
Không giống các quân khác, Mã có thể NHẢY qua các quân khác.
Trong trường hợp này, mã có thể đi đến 1 trong 8 ô màu đỏ cho dù có nhiều quân khác trên đường đi.
horsem.gif (322×322)

Hãy xem cách mã trắng ăn tất cả tốt đen.

HẾT BÀI 6


1. Đánh dấu X vào tất cả những ô Mã có thể đi

mã

Xem ĐÁP ÁN

2. Đánh dấu X vào tất cả những ô Mã có thể đi

mã

Xem ĐÁP ÁN

3. Đánh dấu X vào tất cả những ô Mã có thể đi

mã

Xem ĐÁP ÁN

4. Đánh dấu X vào tất cả những ô Mã trắng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

mã

Xem ĐÁP ÁN

5. Đánh dấu X vào tất cả những ô Mã trắng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

mã

Xem ĐÁP ÁN

6. Đánh dấu X vào tất cả những ô Mã trắng có thể đi mà không bị quân đối phương ăn

mã

Xem ĐÁP ÁN
Previous
Next Post »