Bài 7: Chiếu hay chiếu bí
*
Khi Vua bị tấn công bởi quân cờ đối phương gọi là CHIẾU.
Vua phải thoát khỏi nước chiếu ngay lập tức nếu có thể.
Xe đang trắng chiếu Vua đen.
Đen thoát khỏi nước chiếu bằng cách di chuyển Vua tới ô an toàn.
Ở đây, Vua đen chỉ có một nước đi duy nhất.
*
Xe trắng đang chiếu Vua đen.
Vua đen không thể di chuyển tới bất kỳ ô nào.
Đen thoát khỏi nước chiếu bằng cách đem Tượng về CẢN.
*
Xe trắng đang chiếu Vua đen.
Vua đen không thể di chuyển được.
Đen thoát khỏi nước chiếu bằng cách dùng Tượng để ĂN Xe trắng.
*
Vua đen không di chuyển tới bất kì ô nào.
Đen không có quân CẢN xe trắng.
Đen không có quân ĂN xe trắng.
Đen bị CHIẾU BÍ, trắng thắng.
*
Giả dụ đen mắc lỗi khi di chuyển Vua tới ô mà Xe trắng có thể ăn.
Liệu Xe trắng có quyền ăn Vua đen và trắng thắng ?
Câu trả lời là KHÔNG.
Bạn chiếu bí khi BẪY vua chứ không phải ăn Vua.
Trong trường hợp này, trắng phải đề nghị đen đi lại nước khác và trận đầu tiếp tục.
*
Tượng đen đang ngăn nước chiếu của Xe trắng.
Đen không được đi Tượng.
Nói cách khác Tượng đen bị GHIM.
Nếu đen đi tượng, trắng phải đề nghị đen đi nước khác.
*
HẾT BÀI 7
1. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu

Xem  ĐÁP ÁN

2. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu

Xem  ĐÁP ÁN


3. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu

Xem  ĐÁP ÁN

4. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu

Xem  ĐÁP ÁN


5. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu

Xem  ĐÁP ÁN

6. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu

Xem  ĐÁP ÁN

Bài 7b: Chiếu hay chiếu bí


1. Chiếu hay Chiếu bí ?


chiếu hay chiếu bí

Xem  ĐÁP ÁN

2. Chiếu hay Chiếu bí ?


chiếu hay chiếu bí

Xem  ĐÁP ÁN


3. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu hay chiếu bí

Xem  ĐÁP ÁN

4. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu hay chiếu bí

Xem  ĐÁP ÁN

5. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu hay chiếu bí

Xem  ĐÁP ÁN

6. Chiếu hay Chiếu bí ?

chiếu hay chiếu bí

Xem  ĐÁP ÁN
Previous
Next Post »