Bài 10: Nhập thành*
NHẬP THÀNH là nước đi đồng thời của Vua và Xe.
Trong ván cờ bạn chỉ được nhập thành 1 lần.
Bạn nhập thành bằng cách di chuyển vua 2 nước về phía Xe đồng thời đem Xe nhảy qua Vua và đặt Xe ở ô kế bên.
*
Bạn có thể nhập thành cánh Vua ( nhập thành gần) và nhập thành cánh Hậu (nhập thành xa).
Ở hình bên trắng nhập thành cánh Vua.
*
Đen nhập thành cánh Hậu.
Khi nhập thành cánh Hậu, bạn sẽ ở gần trung tâm.
Khi nhập thành cánh Vua, bạn sẽ ở gần góc.

Bạn không thể nhập thành khi Vua HOẶC Xe đã di chuyển.
Vua đen đã đi qua ô Hậu do đó đen không được nhập thành.
Cho dù Vua đen quay lại vị trí ban đầu ( ô xanh) đen vẫn không được nhập thành.
Trắng không được nhập thành cánh Hậu vì Xe cánh Hậu đã di chuyển.
Trắng vẫn được nhập thành cánh Vua.


Khi bị chiếu bạn không được nhập thành.
Tượng đang đen chiếu , trắng không được nhập thành.
Nếu bạn đã từng bị chiếu nhưng vua không di chuyển, bạn vẫn được nhập thành.


Bạn không được nhập thành để bị chiếu.
Trắng không được nhập thành cánh Hậu vì trắng sẽ bị tượng đen chiếu.
*
Bạn không được nhập thành nếu Vua đi qua ô bị đối phương khống chế.
Trắng không được nhập thành cánh Hậu vì Xe đen khống chế ô Vàng.
Trắng không được nhập thành cánh Vua vì Tượng đen khống chế ô đỏ.
*
HẾT BÀI 11

Bài tập 10-2: Nhập thành

1. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.chess castling

2. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.

chess castling

3. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.


chess castling

4. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.

 chess castling

Đáp án 10-2: Nhập thành

1. Có,  trắng có thể nhập thành cánh vua.
Ta có thể nhập thành khi vua vẫn ở vị trí ban đầu và chưa từng di chuyển. Xe h1 vẫn ở vị trí ban đầu nhưng xe b1 đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu, a1. Ta có thể nhập thành khi xe vẫn ở vị trí ban đầu và chưa từng di chuyển. Trắng có thể di chuyển vua từ e1 sang g1, đồng thời nhấc xe vòng qua đầu vua và đặt tại f1.

chess castling

2. Có, trắng có thể nhập thành cánh vua.
Vua và 2 xe đều ở vị trí ban đầu. Mặt khác ta không thể nhập thành khi có 1 quân cờ nào đó nằm giữa vua và xe, mã b1 nằm giữa xe a1 và vua nên trắng không thể nhập thành cánh hậu.

chess castling

3. Có, trắng có thể nhập thành cánh hậu.
Vua trắng và xe đều ở vị trí ban đầu. Mặt khác ta không thể nhập thành khi có 1 quân cờ nào đó nằm giữa vua và xe, Tượng đen nằm giữa  xe h1 và vua nên trắng không thể nhập thành cánh vua.

chess castling

4. Không.
Vua đã di chuyển ra khỏi vị trí bắt đầu e1. Chúng ta không thể nhập thành khi vua đã di chuyển.

chess castling

Bài tập 10-3: Nhập thành

1. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.

chess castling, nhap thanh

2. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.

chess castling, nhap thanh

3. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.

chess castling, nhap thanh

4. Trắng có thể nhập thành được không ? Nếu có, giải thích tại sao.

chess castling, nhap thanh

Đáp án 10-3: Nhập thành

1. Không.
Vua và 2 xe trắng  đều nằm ở vị trí ban đầu nên trắng có những tiền đề để nhập thành hợp lệ. Nhưng để nhập thành, vua trắng phải đi qua những ô bị mã đen khống chế. Ô f1 nếu trắng nhập thành cánh vua, ô d1 nếu trắng nhập thành cánh hậu.

chess castling, nhap thanh

2. Có, trắng có thể nhập thành 2 cánh.
Vua và 2 xe đều nằm ở vị trí ban đầu. Trắng được phép nhập thành cánh vua cho dù tượng đen đang tấn công xe h1 - không có luật nào cấm nhập thành trong trường hợp này. Trắng được phép nhập thành cánh hậu cho dù tượng đen đang khống chế ô b1 - nhưng vua không đi qua ô này khi nhập thành

.chess castling, nhap thanh

3. Không, vua trắng đang bị chiếu.
Nhập thành khi bị chiếu là không hợp lệ. Ngay lập tức trắng phải đi vua để thoát khỏi nước chiếu. Lúc này vua trắng đã di chuyển nên trắng mất quyền nhập thành.

chess castling, nhap thanh

4. Có, trắng có thể nhập thành cánh hậu. 
Vua và xe trắng đều nằm ở vị trí ban đầu. Hậu đen đang tấn công xe trắng a1, nhưng trắng vẫn được nhập thành cánh hậu. Trắng không thể nhập thành cánh vua vì sẽ bị hậu chiếu ở ô g1.

chess castling, nhap thanh
Previous
Next Post »