Bài 11: Phong cấp tốt

Quân tốt là quân ít có giá trị nhất trên bàn cờ, hãy xem bảng giá trị quân cờ dưới đây . Vua là vô giá  (hoặc bằng 0)  vì  người chơi không thể mất vua. Quân tượng và quân mã có giá trị ngang nhau. Mặc dù giá trị quân tốt có hạn nhưng chúng thường ảnh hưởng đến sự thành bại của 1 ván cờ nhờ nước phong cấp.

Hậu= 9 điểm
Xe= 5 điểm
Tượng = 3 điểm
= 3 điểm
Tốt= 1 điểm

*
Khi tốt tiến đến dòng cuối cùng (dòng thứ 7). Bạn phải đổi tốt bằng 1 trong các quân sau: Hậu, Xe, Tượng, Mã.
*
Trắng đổi chốt bằng 1 quân Hậu.
Thông thường bạn sẽ phong Hậu vì Hậu là quân mạnh nhất.
*
Nếu trắng phong tốt thành Hậu thì CỜ BÍ.
Vì vậy trắng nên phong Xe.

*

Nếu trắng phong Hậu thì đen sẽ chiếu bí ở nước tiếp theo.
Trắng nên phong Mã để vừa bắt Vua đen vừa bắt Hậu, sau đó Mã ăn Hậu.
Nước đi đe dọa 2 mục tiêu cùng lúc bằng 1 quân gọi là NĨA.


*
HẾT BÀI 11
Bài tập 11-1: Chiếu bí với tốt

Hãy chỉ ra cách trắng chiếu bí đen bằng quân tốt trong vòng 1 nước đi.  Vẽ mũi tên minh hoạ cho từng trường hợp:
1.
chiếu bí với tốt
2.
chiếu bí với tốt
3.
chiếu bí với tốt
4.
chiếu bí với tốt
5.
chiếu bí với tốt
6.
chiếu bí với tốt
7.
chiếu bí với tốt
8.
chiếu bí với tốt
9.
chiếu bí với tốt
10.
chiếu bí với tốt
11.
chiếu bí với tốt

Đáp án 11-1: Chiếu bí với tốt

1.
chiếu bí với tốt
2.
chiếu bí với tôt
3.
chiếu bí với tốt
4.
chiếu bí với tốt
5.
chiếu bí với tốt
6.
chiếu bí với tốt
7.
chiếu bí với tốt
8.
chiếu bí với tốt
9.
chiếu bí với tốt
10.
chiếu bí với tốt
11.
chiếu bí với tốt
Previous
Next Post »