Liên hệ


Mọi ý kiến, đóng góp tác giả rất hoan nghênh.

Mobile: 0934.004.884
Email: dophuphi@hoccovua.com
Web Author: Đỗ Phú Phi


Mục đích: Cung cấp giáo trình học và luyện tập miễn phí nhằm phổ biến rộng rãi bộ môn trí tuệ cờ Vua.

Đối tượng Website: Bố mẹ muốn hướng dẫn con làm quen với môn cờ Vua, học sinh tiểu học, kỳ thủ có trình độ sơ cấp và trung cấp ( Hệ số cờ Vua FIDE từ 800-1800)