Bài 12: chiếu bí với tượng

Bài 12: chiếu bí với tượng


chiếu bí với tượng | cờ vua | chess


chiếu bí với tượng | cờ vua | chess
chiếu bí với tượng | cờ vua | chess
Để chiếu bí vua,  bạn không  thể chiếu  "bừa" cho vua trắng chạy loanh quanh giữa bàn cờ vì như thế chẳng đi đến đâu. Bạn phải chiếu với mục đích dồn vua vào góc. Đây là chiêu thức hiệu quả và thường thấy trong cờ vua.

Bài tập 12-1: Chiếu bí với tượng

Hãy dùng tượng trắng để chiếu bí quân đen trong vòng  1 nước đi. Trong mỗi trường hợp vẽ mũi tên để minh họa nước đi.

1.

chiếu bí với tượng | cờ vua | chess

2.

chiếu bí với tượng | cờ vua | chess

3.

chiếu bí với tượng | cờ vua | chess

4.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

5.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

6.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

7.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

8.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

9.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

10.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

11.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

Đáp án 12-1: Chiếu bí với tượng

1.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

2.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

3.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

4.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

5.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

6.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

7.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

8.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

9.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

10.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess

11.

chiếu bí với tượng | học cờ vua | chess
Previous
Next Post »