Bài 13: chiếu bí với Xe

Bài 13: Chiếu bí với Xe 

Xe là quân mạnh nhì sau quân hậu. Tuy nhiên,  để chiếu bí vua đối phương xe cần một quân cờ khác hỗ trợ .

học cờ vua | chiếu bí với Xe | Chess

Làm thế nào để chiếu bí với  1 xe ?  Hãy xem hình minh hoạ dưới đây.

chiếu bí với 1 xe

Chiếu bí xảy ra khi  vua đối phương nằm ở đường biên

chiếu bí với 1 xe

Xe cắt đứt đường đi của vua...

chiếu bí với 1 xe

Vua của bạn ở phía đối diện vua đối phương, đến lượt bạn đi...

chiếu bí với 1 xe

Qua xe chiếu bí  !

chiếu bí với 1 xe
Hoặc
chiếu bí với 1 xe

Hoặc


chiếu bí với 1 xe

Hoặc

chiếu bí với 1 xe

Khi vua đen ở góc, vua trắng không cần đứng đối diện vua đenchiếu bí với 1 xe

Bạn thấy không, đâu có quá khó để chiếu bí khi  vua  nằm ở biên bàn cờ. À mà làm sao để dồn vua đối phương ra biên thì xin hẹn bạn trong bài 26 nhé !

Video hướng dẫn chiếu bí với 1 xeBài tập 13-1: Chiếu bí với Xe 

Hãy dùng xe trắng chiếu bí vua đen trong vòng 1 nước đi . Vẽ mũi tên để minh họa nước đi đó

1.
Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Check mate with a rook

2.
Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

3.
Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

4.
Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook
5.
Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook
6.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

7.
Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

8.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

9.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

10.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

11.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

Đáp án bài tập 13-1: Chiếu bí với Xe 

1.
Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook
2.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

3.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

4.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

5.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

6.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

7.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

8.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

9.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

10.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook

11.

Học cờ vua - Chiếu bí với 1 xe | Chess - Checkmate with a rook
Previous
Next Post »