Bài 14: Chiếu bí với hậu

Bài 14-1: Chiếu bí với hậu

Tuy vua là quân cờ có giá trị nhất nhưng hậu mới là quân mạnh nhất trên bàn cờ. Hình dưới đây cho thấy hậu mạnh như thế nào.


Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Giả sử thay hậu ở vị trí trên bằng tượng hoặc mã, liệu trắng có thể chiếu bí được không ?. Trong cả 2 trường hợp này, trắng thậm chí không thể chiếu được vua trong vòng 1 nước. Nếu thay hậu bằng xe, trắng có thể chiếu bí bằng cách đi xe từ b7 xuống b8.
Bây giờ hãy đặt hậu trở lại và nhìn hình bên dưới. Có bao nhiêu cách chiếu bí với hậu ? Có 5 cách tất cả. Thật ấn tượng !!!

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Người học cần nắm rõ 2 kiểu chiếu bí điển hình càng sớm càng tốt.  Kiểu đầu tiên:

học cờ vua - chiếu bí với 1 hậu | chess - checkmate with one queen

Và tương tự như trên ...

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with one queen

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with one queen


học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with one queen

Vị thế chiếu bí quan trọng thứ hai, hậu chiếu trực diện.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with one queen


học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with one queen

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with one queen


học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with one queen

Trong cả 4 vị thế trên ta đều đặt hậu đối diện vua. 2 vị thế sau sẽ làm sáng tỏ tại sao ta phải làm như vậy.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen


học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen


Bạn thấy không, đâu có quá khó để chiếu bí khi  vua  nằm ở biên bàn cờ. À mà làm sao để dồn vua đối phương ra biên thì xin hẹn bạn trong bài 25 nhé !

Bài tập 14-1: Chiếu bí với hậu


Hãy dùng hậu trắng chiếu bí vua đen trong vòng 1 nước đi . Vẽ mũi tên minh hoạ cho mỗi hình.

1.
học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen


Xem đáp án


2.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

3.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

4.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

5.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

6.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

7.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án


8.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

9.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

10.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án

11.

học cờ vua - chiếu bí với hậu | chess - checkmate with queen

Xem đáp án
Previous
Next Post »