Bài 15: Chiếu bí với mã

Quay trở lại bài 7, chúng ta có nói về nước chiếu và 3 cách để thoát khỏi nước chiếu:
  1. Ăn quân đang chiếu.
  2. Chạy vua.
  3. Dùng quân cờ khác để che vua, cản nước chiếu.
Tuy nhiên khi bị mã chiếu, ta không thể dùng cách thứ 3 được. Hãy xem thế cờ minh họa dưới đây:

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Một thế cờ khác ...

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Mã nhảy luân phiên từ ô đen sang ô trắng. Do đó để chiếu được vua nằm ở ô trắng, mã phải nhảy tới ô đen. Nói cách khác mã phải đang nằm ở ô cùng màu với vua đối phương.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Ở thế cờ trên để chiếu được vua đối phương, bên trắng phải có mã nằm ở ô cùng màu với vua đối phương ( ô đen). Chỉ có mã d8 nằm ở ô đen.

Bài tập 15-1: Chiếu bí với Mã

Làm sao để chiếu bí đen bằng mã trong vòng 1 nước đi. Với mỗi thế cờ  , vẽ mũi tên để minh họa.


1.
Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi


Xem đáp án


2.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi


Xem đáp án

3.

Học cờ vua - chiếu bí với Mã | Chess - Chessmate with Knight


Xem đáp án


4.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi


Xem đáp án


5.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Xem đáp án

6.

Học cờ vua - chiếu bí với Mã | Chess - Chessmate with Knight

Xem đáp án

7.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi


Xem đáp án

8.

Học cờ vua - chiếu bí với Mã | Chess - Chessmate with Knight

Xem đáp án

9.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi


Xem đáp án

10.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi


Xem đáp án


11.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi


Xem đáp án
Previous
Next Post »