Bài 16: Ăn quân miễn phíSau đây là một số tình huống, trắng ăn không quân cờ đen.


Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces


Ví dụ khác:

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Bài 16-1: Ăn quân miễn phí


Trắng đi quân nào để ăn không một quân đen. Vẽ mũi tên minh họa cho mỗi thế cờ.

1.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án

2.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án


3.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án


4.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án5.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án

6.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án

7.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án

8.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án

9.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án

10.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án

11.

Học cờ vua - Ăn quân miễn phí | Chess - Take free pieces

Xem đáp án
Previous
Next Post »