Bài 18: Tấn công và phòng thủ

Ở 2 bài học trước, ta biết được giá trị của các quân cờ và cách ăn quân không được bảo vệ. Còn đổi quân thì sao? Làm sao biết được việc đổi quân có lợi hay không ?.

Ví dụ 1: trắng ăn tốt b5 thì có lợi không ?

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

Những quân tấn công tốt b5:
 • Mã trắng
 • Tượng trắng
Những quân phòng thủ tốt b5:
 • Tượng đen
Bây giờ ta tính nhé:
 • Mã trắng ăn tốt đen
 • Tượng đen ăn lại mã
 • Tượng trắng ăn lại tượng đen.
Trắng ăn tổng cộng 1 tốt và 1 tượng = 1 + 3 = 4 điểm.
Đen ăn tổng cộng 1 mã = 3 điểm.
Trắng hơn 1 điểm. Vậy việc đổi quân này hoàn toàn có lợi

Ví dụ 2: trắng ăn tốt b5 có lợi hay không ?

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

Những quân tấn công tốt b5:
 • Tốt a4
 • Tượng
Những quân phòng thủ tốt b5:
 • Tốt a6
 • Tốt c6
Bây giờ ta tính nhé:
Trắng đi tốt a4 ăn tốt đen. Đen đi tốt a6 ăn lại.
Tới đây việc đổi quân là cân bằng ( mỗi bên đều ăn 1 tốt). Trắng có thể ngưng đổi quân nếu thấy bất lợi.
Nếu trắng tiếp tục lấy mã ăn tốt. Đen đi tốt c6 ăn mã. Đến đây, trắng kém 2 điểm do bỏ mã ( 3 điểm) lấy tốt (1 điểm).
Trắng hoàn tất quá trình đổi quân bằng cách đi tượng ăn lại tốt b5 ( tăng thêm 1 điểm). Cuối cùng, trắng vẫn lỗ 1 điểm.

Ví dụ 3:

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

Trắng dự tính ăn tốt a6. Thế là anh ta lập 1 danh sách tất cả những quân tấn công tốt a6:
 • Tuợng trắng
 • Xe trắng ở a3
 • Xe trắng ở a1
Sau đó, anh ta lập 1 danh sách những quân phòng thủ bên đen:
 • Tốt đen ở b7
 • Hậu đen
Trắng suy tính trong đầu như sau:
 1. Tượng ăn tốt a6
 2. Tốt đen b7 ăn tượng
 3. Xe trắng a3 ăn lại tốt
 4. Hậu trắng ăn xe a6
 5. Xe trắng a1 ăn lại hậu
Trắng tính nhẩm thấy rằng mình ăn 2 tốt ( 2đ) và 1 hậu (9đ) trong khi chỉ mất 1 tượng (3đ) và 1 xe (5đ). Trắng nghĩ " À há, vậy mình lời to rồi, đổi thôi".
Hượm đã ! Hình như trắng mừng hơi sớm. Bây giờ chúng ta hãy dừng lại tại nước thứ 3 xem nào.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

Ở vị thế này, đen đâu có bị buộc phải lấy hậu ăn xe đâu . Đen đơn giản chạy hậu đi chỗ khác là xong. Thế là trắng chỉ ăn 2 tốt (2đ) và mất 1 tượng (3đ)
.

Bài tập 18-1: Tấn công và phòng thủ


Ở các thế cờ sau, trắng có hơn chất ( hơn quân) khi ăn quân khoanh tròn không ? Nếu có, thì hơn bao nhiêu điểm ?

1.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

2.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

3.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

4.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

5.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

6.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

7.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

8.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

9.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

10.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

11.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

Đáp án 18-1: Tấn công và phòng thủ1. Trắng hơn 1 điểm.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

2. Cân bằng.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

3. Trắng hơn 1 điểm, nên đổi.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

4. Nếu trắng chỉ  lấy tốt c4 ăn, đen ăn tốt lên thì hai bên cân bằng. Nếu tiếp tục lấy mã ăn, trắng sẽ bị tượng đen ăn lại và lỗ 3 điểm.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

5. Trắng hơn 1 điểm, nên đổi.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

6.  Trắng ăn mã (3đ) mà mất xe (5đ), lỗ 2 điểm. Không nên đổi quân.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

7. Trắng hơn 1 điểm, nên đổi.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

8. Trắng ăn 1 tượng (3đ) và 1 xe (5đ) mà mất 2 xe (10đ), lỗ 2 điểm. Không nên đổi.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

9. Trắng hơn 1 điểm, nên đổi.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

10. Trắng lấy mã ăn tượng, đen lấy tốt ăn lại, hai bên cân bằng. Nếu tiếp tục lấy xe ăn tốt (1đ), đen ăn lại xe (5đ),  trắng lỗ 4 điểm.

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ

11.  Không nên đổi quân. 

Chess | Học Cờ Vua | Tấn công và phòng thủ
Previous
Next Post »