Bài 20: Đòn ghim quân

Bài 20: Đòn ghim quân

Ở bài 9, chúng ta đã học được khái niệm ghim quân (còn gọi là giằng quân). Bây giờ, chúng ta hãy xem một số ví dụ minh họa đấu pháp này.

Ví dụ 1:  xe ghim mã, đen mất mã.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

Ví dụ 2: tượng ghim xe, đen mất xe.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

Ví dụ 3: tượng ghim mã, đen mất mã

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

Ví dụ 4: trắng đi hậu ghim xe, nhưng xe đen ăn hậu luôn. Không phải lúc nào ghim quân cũng hay !!!

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

Bài tập 20-1: Đòn ghim quân


Trong các thế cờ sau tới lượt trắng đi, hãy thực hiện nước ghim và lời quân. Vẽ mũi tên minh họa.

1.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

2.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

3.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

4.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

5.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

6.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

7.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

8.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

9.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

10.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

11.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân


Đáp án 20-1: Đòn ghim quân


1.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

2.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

3.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

4.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

5.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

6.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

7.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

8.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

9.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

10.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân

11.

học cờ vua | đòn ghim quân | đòn giằng quân
Previous
Next Post »