Bài 22: Đòn chiếu mở

Bài 22: Đòn chiếu mở


Học cờ vua tại quận Tân Phú-Tân Bình TPHCM | Lớp dạy cờ vua dành cho thiếu nhiKhi một quân rời khỏi vị trí để mở đường cho quân phía sau chiếu gọi là chiếu mở.

Hình 1:  Xe trắng mở đường cho tượng chiếu. Sau đó, xe trắng ăn hậu.

Học cờ vua tại quận Tân Phú-Tân Bình TPHCM | Lớp dạy cờ vua dành cho thiếu nhi

Hình 2:  Tốt trắng mở đường cho tượng chiếu. Sau đó, tốt trắng ăn hậu.

Học cờ vua tại quận Tân Phú-Tân Bình TPHCM | Lớp dạy cờ vua dành cho thiếu nhi

Hình 3:  trường hợp đặc biệt của chiếu mở là chiếu đôi.

Học cờ vua tại quận Tân Phú-Tân Bình TPHCM | Lớp dạy cờ vua dành cho thiếu nhi

Hình 4: Ngay cả nhà vô địch thế giới (bên đen) cũng không tránh khỏi đòn sát thủ này !
 Xe trắng g7 chiếu, sau đó lùi về g5 chiếu mở ăn hậu.

Học cờ vua tại quận Tân Phú-Tân Bình TPHCM | Lớp dạy cờ vua dành cho thiếu nhi

Bài tập 22-1: Đòn chiếu mở

Trong các thế cờ sau, tới lượt trắng đi. Hãy chiếu mở và ăn hậu.

1.

Học cờ vua online | Hướng dẫn học cờ vua dành cho trẻ em

2.

Học cờ vua online | Hướng dẫn học cờ vua dành cho trẻ em

3.

Học cờ vua online | Hướng dẫn học cờ vua dành cho trẻ em

4.

Học cờ vua online | Hướng dẫn học cờ vua dành cho trẻ em

5.

Học cờ vua online | Hướng dẫn học cờ vua dành cho trẻ em

6.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em

7.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

8.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

9.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

10.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

11.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Đáp án 22-1: Đòn chiếu mở

1.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

2.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

3.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

4.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

5.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

6.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

7.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

8.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

9.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

10.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

11.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi
Previous
Next Post »