Sách hướng dẫn học cờ vua dành cho trẻ em


Vương quốc cờ vua tập 1
Vương Quốc Cờ Vua tập 1


  • Sách hướng dẫn dạy học cờ vua dành cho trẻ em từ 4-8 tuổi.
  • Gồm 31 bài học cờ vua cơ bản.
  • Sách dạng PDF có thể in khổ A4.
  • Giáo viên tiểu học có thể dùng làm giáo trình dạy cờ vua, hướng dẫn chơi cờ vua trên lớp.
  • Tải về click vào đây