Giải cờ vua nội bộ đón mùa hè vui 2018Giai co vua  He 2018


  • Địa điểm: lầu 1, số 8 Thảo Điền, Quận 2 
  • Giải nhất - nhì -ba : một con diều lớn + 1 phần quà đặc biệt.
  • 10 giải khuyến khích: một con diều nhỏ
  • Hình ảnh giải đấu sẽ đăng ở đây