Đội tuyển cờ vua thiếu nhi Quận 2 tại giải Đào Thiên Hải lần 6 năm 2019
Chúc mừng các em🎉🎉🎉
🏆U7 Hạng 1 Nguyễn Lê Nguyên
🏆U9 Hạng 1 Vũ Hoàng Anh
🏆U9 Hạng 3 Lương Kiến An
CẢM ƠN
💐Đặng Anh Minh và anh Đặng Sỹ Lâm
💐Minh Nhật Lê và anh Le Minh Quang
💐Lương Kiến An và anh Vincente Lương Trí Dũng
💐Vũ Hoàng Anh, Vũ Hoàng Nam và anh Tien Vu Kim
🌻🌻🌻Cuối cùng cảm ơn trường cờ vua Đào Thiên Hải đã tạo một sân chơi bổ ích cho các em🌻🌻🌻
Previous
Next Post »